Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (www.bbcreations.gr) διέπονται από τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο επισκέπτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους:

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχομένων υπηρεσιών, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, εμπορικών επωνυμιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, συνιστά αναπόσπαστο μέρος του διαδικτυακού αυτού τόπου και αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη του ή των τρίτων νομίμων δικαιούχων των επί μέρους αυτών στοιχείων. Ως εκ τούτου, προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (ν. 2121/1993 όπως ισχύει κ.λπ.), ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται δε η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, εν όλω ή εν μέρει, πώληση, μεταβίβαση, διανομή, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αναμετάδοση, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων έργων ή ενσωμάτωση σε άλλη ιστοσελίδα οποιωνδήποτε περιεχομένων (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα) ή δεδομένων του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των σχετικών πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των κατά τα ανωτέρω αναφερθέντων τμημάτων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου ή οποιαδήποτε χρήση τους για άλλους σκοπούς, πλην της προσωπικής χρήσης, αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το διεθνές και ευρωενωσιακό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, π.δ. 131/2003) καθώς επίσης και από τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα π.δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του ν. 2819/2000 και του ευρωενωσιακού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνουμε ρητά ότι δεν πρόκειται να προβούμε σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιοποιούμε ή πωλούμε τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στους server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

COOKIES

Όπως τα περισσότερα sites στο διαδίκτυο έτσι και στο www.bbcreations.gr χρησιμοποιούμε cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στο κατάστημα μας. Χωρίς την χρησιμοποίηση των cookies θα ήταν αδύνατον να σας προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες όπως: κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζουμε στον σκληρό δίσκο των υπολογιστών σας διαμέσου του διαδικτύου σας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας από το να δέχεται νέα cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του καταστήματός μας.

ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε την αδιάκοπη και άνευ οιουδήποτε σφάλματος ή απαλλαγμένη από ιούς (viruses), ή άλλα παρόμοια επιβλαβή λογισμικά ή στοιχεία, λειτουργία αυτού ή οποιωνδήποτε άλλων ιστοσελίδων ή διακομιστών (servers) μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Λαμβάνεται η πρόνοια για την καλύτερη δυνατή ποιότητα των διατιθέμενων προϊόντων και τη χρήση κατά το δυνατό φυσικών υλικών. Εντούτοις, οι αγοραστές πρέπει να έχουν υπόψη ότι, όπως όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνουν μικρά τμήματα, μπορούν να ενέχουν κινδύνους για τα άτομα μικρής ηλικίας (παιδιά). Έτσι, συνίσταται η χρήση τους με την ταυτόχρονη παρουσία ενηλίκου. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη από ενδεχόμενη μη ενδεδειγμένη χρήση των διατιθέμενων στον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο προϊόντων.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτουμε με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει μικρές αποκλίσεις από την πραγματική κατάσταση των διατιθέμενων προϊόντων, καθ’ όσον κάθε ένα είναι χειροποίητο και συνακόλουθα μοναδικό, οπότε η απεικόνισή του μπορεί να διαφέρει ελαφρά. Σε κάθε περίπτωση, στόχος μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη και η καλόπιστη επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς αναφορικά με τέτοιου είδους διαφορές, στο πλαίσιο της λογικής και των συναλλακτικών ηθών, κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αν θέλετε να παραγγείλετε και να αγοράσετε ένα προϊόν προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την αισθητική σας, το οποίο δεν είναι αναρτημένο στο κατάστημα, μπορείτε να προβείτε σε παραγγελία αυτού, με την αποστολή email στο info@bbcreations.gr ή τηλεφωνικά στο 241 028 7690. Στις ειδικές παραγγελίες επιβαρύνεστε με κάποιο επιπλέον κόστος το οποίο σας γνωστοποιείται κατά την επικοινωνία και διαφέρει κατά περίπτωση. Διατηρώ το δικαίωμα να αρνηθώ οποιαδήποτε παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο ή να αρνηθώ να εξυπηρετήσω κάποιον κατά την κρίση μου. Οι ειδικές παραγγελίες ξεκινούν με 50% προκαταβολή. Όλες οι προκαταβολές δεν επιστρέφονται. Επίσης δεν επιτρέπονται επιστροφές στις ειδικές παραγγελίες.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, σεισμοί κ.λπ.) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε την παράταση της προθεσμίας παράδοσης.

ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε οποιαδήποτε προϊόντα από τον παρόντα ιστότοπο ή να κάνουμε οποιεσδήποτε μεταβολές και τροποποιήσεις του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Μπορεί να υπαναχωρήσουμε από οποιαδήποτε παραγγελία για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την κρίση μας. Δε είμαστε υπεύθυνοι για την απόσυρση οποιουδήποτε προϊόντος ή την ακύρωση κάποιας παραγγελίας. Ορισμένα προϊόντα που διατίθενται προς λιανική πώληση δεν είναι διαθέσιμα για χονδρική πώληση και αντιστρόφως.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του ν. 2251/1994 (όπως ισχύει):
Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και να σας καταβάλουμε το τίμημα, αν μας ενημερώσετε γραπτώς για την απόφαση σας αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος:
α) με (e-mail) στη διεύθυνση: info@bbcreations.gr
β) τηλεφωνικά στο: 241 028 7690
Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε το προϊόν στην άριστη κατάσταση, στην οποία σας παραδόθηκε, ή να μας παράσχετε αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. Εντός της ίδιας προθεσμίας είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλει. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν εσάς. Στα επιστρεφόμενα χρήματα δεν περιλαμβάνονται έξοδα αρχικής αποστολής, στα οποία υποβληθήκαμε.
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4§10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται: στις περιπτώσεις του άρθρου 3 περ. ιβˊ του και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και δη –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά– στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί και ταυτόχρονα αυτά έχουν παραληφθεί κατά τρόπο που η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του https://www.bbcreations.gr διέπονται από το διεθνές και ευρωενωσιακό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (οδηγία 2000/31/ΕΚ, π.δ. 131/2003 κ.ό.α.), καθώς επίσης και από το ελληνικό δίκαιο και δη τον νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν. 2251/1994 όπως ισχύει), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Αρμόδια για την οποιαδήποτε τυχόν διαφορά είναι τα δικαστήρια των Αθηνών, ωστόσο υποχρεωτικώς το θιγόμενο μέρος πρέπει να επιδιώξει προηγουμένως την απόπειρα επίτευξης φιλικού διακανονισμού – συμβιβαστικής επίλυσης της όποιας διαφοράς, στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ανανεώνουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.